Σταθμός: Λειανοκλάδι

Εταιρεία

Γραμμή

Συρμός

Πλατ/μα

Άφιξη

Καθ/ηση

887

8

19.28

56

5

20.06

57

5

20.46