Σταθμός: Λειανοκλάδι

Εταιρεία

Γραμμή

Συρμός

Πλατ/μα

Άφιξη

Καθ/ηση

64301/64500

6

1.14

64501/64300

6

1.27