Σταθμός: Λειανοκλάδι

Εταιρεία

Γραμμή

Συρμός

Πλατ/μα

Άφιξη

Καθ/ηση

51

5

9.52

50

5

10.00

53

5

12.52

52

5

13.00

55

5

16.52