Σταθμός: Κόρινθος

Εταιρεία

Γραμμή

Συρμός

Πλατ/μα

Άφιξη

Καθ/ηση

1317

1

13.13

1314

1

13.40

6 Λεπ.

1319

1

14.13

1316

1

14.40

1321

1

15.13