Σταθμός: Κόρινθος

Εταιρεία

Γραμμή

Συρμός

Πλατ/μα

Άφιξη

Καθ/ηση

2304

2

23.40