Σταθμός: Αθήνα

Εταιρεία

Γραμμή

Συρμός

Πλατ/μα

Άφιξη

Καθ/ηση

1216

7

12.03

1543

8

12.26

1215

9

12.51

1218

7

13.03

1546

8

13.27