Σταθμός: Αθήνα

Εταιρεία

Γραμμή

Συρμός

Πλατ/μα

Άφιξη

Καθ/ηση

1323

9

17.19

1554

10

17.26

1324

7

17.33

1225

9

17.51

61

6

17.57