Σταθμός: Αθήνα

Εταιρεία

Γραμμή

Συρμός

Πλατ/μα

Άφιξη

Καθ/ηση

1542

10

11.28

1312

7

11.33

1213

9

11.51

51

9

11.58

2 Λεπ.

1216

7

12.03